BMI – Body Mass Index

 

Co to znamená?

Neboli – Index tělesné hmotnosti. Nadváha či obezita je definována jako nadměrné uložení tuku v organismu. Její stupeň je určován podle BMI.

 

Výpočet BMI

BMI = tělesná hmotnost v kg : tělesná výška v m celá na druhou

 

 

Co znamená výsledek BMI?

 • BMI pod 18 = podváhá, možná anorexie
 • BMI 18 – 25 = v normě, zdravotní riziko je minimální
 • BMI 25 – 30 = nadváha, zvýšené zdravotní riziko
 • BMI 30 – 35 = musíme hovořit již o I. stupni OBEZITY, vysoké zdravotní riziko
 • BMI 35 – 40 = OBEZITA II. stupně, velmi vysoké a značné zdravotní riziko
 • BMI 40 a více = OBEZITA III. stupně, sem patří nemoci spojené s obezitou

 

Nemoci spojené s obezitou

 • rakovina prsu, tlustého střeva apod
 • abnormalita hladin hormonů
 • poruchy plodnosti
 • bolesti zad s následkem obezity
 • bolesti kloubů –hlavně kolen, kyčlí
 • hypertenze – vysoký krevní tlak
 • cévní onemocnění
 • dna, dušnost
 • diabetes mellitus II.stupně
 • onemocnění žaludku, žlučníku
 • zvýšení tuku v krvi
 • chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu